هواپیماهای فرسوده

جمع آوری ۲۷ فروند هواپیمای فرسوده از سه فرودگاه کشور

جمع آوری ۲۷ فروند هواپیمای فرسوده از سه فرودگاه کشور

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد : حدود ۲۷ فروند هواپیمای فرسوده از سه فرودگاه کشور جمع آوری می گردند . به گزارش فرودگاهی ، رضا جعفر زاده با بیان این مطلب گفت : بر اساس بخشنامه سازمان هواپیمایی کشوری ، شرکت های هواپیمایی متعهد شده اند ظرف سه ماه آینده نسبت به […]