مزایده

مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی فرودگاه قشم

مزایده بهره برداری از تابلوهای تبلیغاتی فرودگاه قشم

مزایده  گزار: شرکت فرودگاه بین المللی قشم  تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ شماره آگهی : –  آدرس : استان هرمزگان ، قشم ، فرودگاه بین المللی قشم ، امور اداری فرودگاه قشم شرح آگهی آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای شرکت فرودگاه بین المللی قشم در نظر دارد تابلوها و محاوط تبلیغاتی سالن ترمینال خود به متراژ حدود […]

مزایده تبلیغات محیطی در فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز

مزایده تبلیغات محیطی در فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز

مزایده  گزار: شرکت مادر تخصصی فرودگاه های کشور ( اداره کل فرودگاه های استان آذربایجان شرقی)  تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ شماره آگهی : (TBZ-94/030)  آدرس : آذربایجان شرقی، تبریز، فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز، ساختمان اداری ، اداره بازرگانی شرح آگهی آگهی فراخوان عمومی شناسایی متقاضی جهت واگذاری فضاهای تبلیغات محیطی خارج ترمینال (محوطه) فرودگاه بین المللی شهید […]

مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی فرودگاه بین المللی کرمان

مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی فرودگاه بین المللی کرمان

فراخوان عمومی شناسایی متقاضی جهت واگذاری اداره کل فرودگاه های استان کرمان در نظر دارد در راستای ارتقاء تامین خدمات مورد نیاز مسافرین و مشایعین فرودگاهی , نسبت به واگذاری بهره برداری از رستوران business class – فضاهای تبلیغاتی فرودگاه بین المللی کرمان به شرح ذیل به مدت حداکثر ۳ سال در قالب انعقاد قرارداد […]