فرودگاه بین المللی کرمان

زیان ۹۴ میلیارد تومانی تعطیلی فرودگاه کرمان

زیان ۹۴ میلیارد تومانی تعطیلی فرودگاه کرمان

استاندار کرمان در رابطه با تعمیر باند فرودگاه شهر کرمان اظهار داشت : تعطیلی ۴ ماهه فرودگاه کرمان به منظور تعمیر باند اول ، منجر به زیان ۹۴ میلیارد تومانی خواهد شد . به گزارش فرودگاهی ، علیرضا رزم حسینی در دیدار اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی کرمان با اشاره به اینکه تقسیم استان کرمان […]

افزایش پروازهای شرکت هواپیمایی زاگرس در فرودگاه کرمان

افزایش پروازهای شرکت هواپیمایی زاگرس در فرودگاه کرمان

مدیر کل فرودگاه های استان با اشاره به تاکید این اداره کل به توسعه و تعامل بیشتر با توجه به قابلیت های مستعد و موجود هوانوردی و فرودگاهی با نقش آفرینی نیروی انسانی متخصص و متعهد این اداره کل تاکید کرد : فرودگاه به عنوان یکی از بسترهای زیر ساختی اساسی در تعامل و توسعه […]

مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی فرودگاه بین المللی کرمان

مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی فرودگاه بین المللی کرمان

فراخوان عمومی شناسایی متقاضی جهت واگذاری اداره کل فرودگاه های استان کرمان در نظر دارد در راستای ارتقاء تامین خدمات مورد نیاز مسافرین و مشایعین فرودگاهی , نسبت به واگذاری بهره برداری از رستوران business class – فضاهای تبلیغاتی فرودگاه بین المللی کرمان به شرح ذیل به مدت حداکثر ۳ سال در قالب انعقاد قرارداد […]