فرودگاه بین‌المللی صنعا

فرودگاه صنعا آماده استقبال از پروازها است

فرودگاه صنعا آماده استقبال از پروازها است

دولت نجات ملی یمن اعلام کرد که فرودگاه بین‌المللی صنعاء آماده استقبال از انجام پروازها است. وزیر حمل و نقل در دولت نجات ملی یمن از آمادگی فرودگاه بین‌المللی صنعا برای بازگشایی خبر داد. به نوشته پایگاه خبری «العربی»، سرتیپ «زکریا الشامی» وزیر حمل و نقل در دولت نجات ملی یمن، طی بازدید از فرودگاه صنعاء، […]