تبلیغات در فرودگاه ایلام

تبلیغات در فرودگاه ایلام

تبلیغات در فرودگاه ایلام

معرفی فرودگاه شهدای ایلام فرودگاه‌ ایلام فرودگاه اصلی استان ایلام است و از جمله فرودگاه‌هایی است که تنها پروازهای داخلی در آن انجام می‌شود. طول باند این فرودگاه ۳۴۵۰ متر است که طی چند سال گذشته آسفالت آن ترمیم شد و مقداری به طول آن افزوده شد، قوس قائم باند نیز برداشته شده و به […]