IATA (یاتا)

iata_

تاریخچه ی یاتا

انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی (یاتا) در آوریل ۱۹۴۵ در شهر هاوانای کوبا تشکیل و جایگزین انجمن ترافیک هوایی بین المللی گردید که در سال ۱۹۱۹ به عنوان نخستین سازمان بین المللی خدمات هوایی، در شهر لاهه تشکیل شده بود. یاتا با ۵۷ عضو از ۳۱ کشور جهان، که عمدتا از اروپا و آمریکای شمالی بودند، کار خود را آغاز کرد و امروزه بیش از ۲۳۰ شرکت هواپیمایی از ۱۴۰ کشور جهان را در عضویت خود می بیند.

رسالت یاتا

انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی (یاتا) اتحادیه ی بین المللی شرکت های هوایی است که دفتر آن در مونترال کانادا قرار دارد. رسالت یاتا راهبری صنعت هواپیمایی و کمک به رشد و توسعه ی آن در سطح بین المللی است. یاتا در حدود ۲۳۰ عضو دارد که ۹۳ درصد پروازهای برنامه ای را انجام می دهند. یاتا در ۱۵۰ کشور جهان دارای ۱۰۱ شعبه است. مدیرکل و رئیس هیات مدیره ی یاتا “جییوانی بسیگانی” است.

اعضای یاتا

اعضاء یاتا آن دسته ازشرکت‌های هواپیمایی هستند که پروازهای برنامه‌ای بین المللی انجام می دهند و کشور متبوع شان عضو رسمی ایکائوست. اعضای یاتا یا عضو فعالند یا عضو وابسته که هر دو گروه حق شرکت در جلسات یاتا را دارند، اما فقط اعضای فعال حق رأی دارند.

انجمن حمل و نقل هوایی (اتا) و انجمن حمل و نقل هوایی اروپا (ایتا) از زیر مجموعه های یاتا هستند که مقر آنها نیز شهر مونترال کاناداست.

اهداف یاتا

۱) کمک به رشد و توسعه ی حمل و نقل هوایی ایمن، منظم، و اقتصادی برای انتفاع عمومی و تشویق بازرگانی هوایی و بررسی مسائل مربوطه

۲) همکاری با سازمان هواپیمایی کشوری بین المللی (ایکائو) و دیگر سازمان های بین المللی صنعت هوانوردی برای افزایش یکپارچگی و هماهنگی.

۳) فراهم نمودن شرایط همکاری میان شرکت های هوایی، که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در صنعت حمل و نقل هوایی بین المللی فعالیت می کنند.

www.iata.org