مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی فرودگاه بین المللی کرمان

مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی فرودگاه بین المللی کرمان

فراخوان عمومی شناسایی متقاضی جهت واگذاری
اداره کل فرودگاه های استان کرمان در نظر دارد در راستای ارتقاء تامین خدمات مورد نیاز مسافرین و مشایعین فرودگاهی , نسبت به واگذاری بهره برداری از رستوران business class – فضاهای تبلیغاتی فرودگاه بین المللی کرمان به شرح ذیل به مدت حداکثر ۳ سال در قالب انعقاد قرارداد واگذاری محل با رعایت لایحه قانونی واگذاری و تخلیه اماکن و محلها در فرودگاههای کشور مصوب (۱۳۵۸ ) و آئین نامه اجرایی آن از طریق فراخوان عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط به بخش خصوصی اقدام نماید .
بهره برداری از ۲۵۳ متر مربع فضای تبلیغاتی در سالن و محوطه فرودگاه کرمان
بهره برداری از ۳۴۵ متر مربع رستوران و busines class در فرودگاه کرمان
بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که دارای توان مالی مدیریتی و اجرای لازم می باشند دعوت به عمل می آید حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۴٫۶٫۴ ضمن واریز مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال به حساب سیبا ۲۱۷۶۸۴۳۸۰۴۰۰۴ در وجه اداره کل فرودگاه استان کرمان با مراجعه به واحد بازرگانی و حقوقی فرودگاه به آدرس :کرمان ، انتهای بلوار جمهوری ، اداره کل فرودگاه های استان کرمان – اداره بازرگانی و حقوقی نسبت به ارائه فیش واریزی و دریافت اسناد فراخوان اقدام نمایند .
محل و مهلت تکمیل و تسلیم اسناد : اداره کل فرودگاههای استان کرمان – اداره بازرگانی و حقوقی – حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۹۴٫۶٫۱۷
لازم به ذکر است ارزیابی کیفی کمی و شناسایی بهره بردار واجد شرایط با توجه به معیارهای مندرج در اسناد فراخوان معمول خواهد شد و شرکت در فراخوان هیچ گونه حق و حقوقی برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد . ضمنا هزینه انتشار آگهی با برندگان فراخوان می باشد .
مشخصات محل های قابل واگذاری , از طریق فرودگاه و سایت مربوطه به آدرس ذیل قابل ارائه خواهد بود .
www.kermanirport.ir

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.