ممیزی شدن شرکت های هواپیمایی تا اواسط شهریور ماه

ممیزی شدن شرکت های هواپیمایی تا اواسط شهریور ماه

مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشور ، اعلام کرد : ششمین گردهمایی مسئولان استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری و مدیران عالی رتبه فنی و عملیاتی شرکت های هواپیمایی برگزار شد .
به گزارش فرودگاهی ، رضا جعفرزاده ، در این گردهمایی ضمن بررسی قوانین و مقررات هوانوردی ، در خصوص رعایت استانداردها و الزامات فنی و تخصصی اظهارهای علمی و تجربی مسئولان شرکت ها جهت رفع چالش های احتمالی بحث و تبادل نظر صورت گرفت .
در این جلسه مهندس تقوایی معاون استاندارد پرواز سازمان هواپیمایی کشوری ضمن مثبت خواندن نقد و نظرهای تخصصی مطرح شده مهمترین راهکار پاسخگویی به انتظارات مردم در سایه توسعه اقتصادی و افزایش بهره وری شرکت ها را ، همکاری تنگاتنگ شرکت ها و به اشتراک گذاشتن منابع و امکانات موجود دانست و گفت : برای عرض اندام و حضور در عرصه حمل و نقل هوایی جز توجه به آموزش های هوانوردی و تسلط بر مقررات و قوانین رایج بر حمل و نقل هوایی بروز دنیا امکان پذیر نخواهد بود .
وی با بیان اینکه در حال حاضر دوره های آموزشی آیوسا بررسی سانحه JAA در دستور کار قرار دارد گفت : سازمان هواپیمایی کشوری نظر دارد آموزش ها را بازنگری و آموزش های اولیه و ضمن خدمت را ساماندهی نماید .
این گزارش حاکی است در این جلسه مقرر گردید اواسط شهریور ماه شرکت های هواپیمایی توسط کارکنان استاندارد پرواز و خبرگان صنعت مورد ممیزی جامع قرار گیرند .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.