در این هواپیما مانند خانه تان راحت هستید

در این هواپیما مانند خانه تان راحت هستید

یکی از راه های جذب مشتری و جلب اعتماد آنها، تبلیغات خلاقانه و محسوس شده است که در ذهن مخاطبین ماندگار شود. تبلیغات زیرکانه آژانس هواپیمایی SBA نمونه کوچک شده ای از فضای هواپیما را برای مسافران و مشتریان تداعی نموده است. استفاده هوشمندانه از پنجره های هواپیما در دکوراسیون خود آژانس هواپیمایی باعث جلب توجه عموم شده است.

SBA خود را در سطح گسترده ی تبلیغات محیطی با شعار” در این هواپیما مانند خانه تان راحت هستید ” به مخاطبین و مسافرین معرفی نموده است. پیام تبلیغاتی آژانس هواپیمایی SBA راحتی در هنگام سفر و جلب اعتماد مشتری را به ارمغان می آورد و علاوه بر این باعث جلب اعتماد مشتری نیز می گردد.

آژانس تبلیغاتی : Nölck Red America, ونزوئلا
مدیر خلاقیت : Eduardo Sepúlveda
مدیران هنری : Eduardo Sepúlveda, Luis Alejandro Dos Santos
عکاس : Pedro Primavera
انتشار : January 2009