زیان ۹۴ میلیارد تومانی تعطیلی فرودگاه کرمان

زیان ۹۴ میلیارد تومانی تعطیلی فرودگاه کرمان

استاندار کرمان در رابطه با تعمیر باند فرودگاه شهر کرمان اظهار داشت : تعطیلی ۴ ماهه فرودگاه کرمان به منظور تعمیر باند اول ، منجر به زیان ۹۴ میلیارد تومانی خواهد شد .
به گزارش فرودگاهی ، علیرضا رزم حسینی در دیدار اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی کرمان با اشاره به اینکه تقسیم استان کرمان به ۸ زون اقتصادی می تواند بخشی از مشکلات را در داخل استان مرتفع نماید، افزود : با اجرای این طرح از توان بخش خصوصی و شرکت های توانمند استان برای توسعه استفاده خواهد شد .
وی با بیان اینکه راه اندازی باند دوم فرودگاه بین المللی کرمان امری ضروری است ، گفت : به طور جد تلاش می شود طی مذاکره با وزیر راه و شهرسازی ، باند دوم فرودگاه بین المللی کرمان راه اندازی شود زیرا تعطیلی ۴ ماهه فرودگاه کرمان منجر به زیان ۹۴ میلیارد تومانی خواهد شد.
استاندار کرمان افزود : سهم استان برای تهیه زیرساخت ها ۳۰ میلیارد تومان برآورد شده است که پس از مذاکره ای که در هفته اخیر با آخوندی وزیر راه و شهرسازی انجام می پذیرد ، می توان در دستور کار قرار گیرد .
حسینی با اشاره به اینکه هیچ پرواز خارجی جز «کرمان – دبی» از فرودگاه بین المللی کرمان انجام نمی پذیرد ، افزود : طی مذاکره با شرکت هواپیمایی ماهان می توان نسبت به راه اندازی پروازهای خارجی اقدام کرد .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.